Home | Voor wie is Bijna Thuis Huis? | Verzorging en begeleiding

Verzorging en begeleiding

Huisarts en Thuiszorg
De (eigen) huisarts en Thuiszorg verlenen de medische zorg die onze gasten nodig hebben. Alle overige zorg wordt gedaan door een team van vrijwilligers die tussen 7.00 en 23.00 uur aanwezig zijn. Tussen 23.00 en 7.00 uur waakt een zorgprofessional bij de gast.

Vrijwilligers
Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen bij de dagelijkse gang van zaken. Zij houden het huis schoon, zorgen voor eten en drinken, doen de was en boodschappen, verlenen licht verzorgende hulp, ontvangen bezoekers en zijn gesprekspartners voor de gasten en hun naasten.

Kosten
De medische- en verpleegkundige hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De vergoeding van € 40,- per dag voor het verblijf in het Bijna Thuis Huis, wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Bijna Thuis Huis nieuws