Home | Voor wie is Bijna Thuis Huis? | Verzorging en begeleiding

Verzorging en begeleiding

Eigen huisarts en thuiszorg

De eigen huisarts blijft de eindverantwoordelijke voor de medische zorg gedurende het verblijf. Samen met de huisarts wordt gekeken welke zorg zal worden geboden en wie daar verder bij worden betrokken. Ook de vertrouwde thuiszorgmedewerkers blijven betrokken.

 

Multidisciplinair overleg
Wanneer nodig, is er overleg tussen de verschillende zorg- en hulpverleners. Zij stemmen dan bijvoorbeeld de behandeling en begeleiding op elkaar af zodat er een optimale symptoombestrijding, ondersteuning en nazorg plaatsvindt.

 

Medicijngebruik
De medicijnen die worden gebruikt, worden zelf meegebracht en deze worden in principe in eigen beheer gehouden door onze gast of hun naasten.

 

Kosten huisarts en thuiszorg
De kosten van de huisarts worden vergoed via de Ziektekostenverzekering, hiervoor geldt geen eigen bijdrage. De kosten voor de thuiszorg worden in de meeste gevallen eveneens vergoed vanuit de Ziektekostenverzekering, en ook zonder eigen bijdrage.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor het Bijna Thuis Huis Oirschot is € 36,00 per dag. Deze eigen bijdrage is om de kosten te dekken als het gaat om het gebruik van de kamer, het eten en drinken, gebruik van TV/radio, internet, telefoon, energiekosten, het gebruik en wassen van linnengoed etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze bijdrage deels of geheel als u aanvullend verzekerd bent. Voor naaste familieleden/bekenden, bieden we de mogelijkheid aan om te blijven logeren, hiervoor wordt een kleine bijdrage in rekening gebracht.

Bijna Thuis Huis nieuws
Dag Maria, welkom Lian!
Dag Maria, welkom Lian!

Op 1 december hebben we in kleine gezelschap afscheid genomen van Maria Heesterbeek, onze coördinator. Na 5,5 jaar is zij nu met deeltijdpensioen gegaan.

Lees meer >>

Een mijlpaal: 50-ste gast in ons huis!

Deze week mochten we weer een nieuwe gast ontvangen in ons Bijna Thuis Huis en na enig rekenwerk mogen we constateren dat dit de 50-ste gast is.

Lees meer >>