Home | Voor wie is Bijna Thuis Huis?

Voor wie is Bijna Thuis Huis?

Het Bijna Thuis Huis biedt zorg in een rustige, huislijke omgeving aan mensen in de laatste fase van hun leven. Wanneer genezing niet meer mogelijk is en om persoonlijke redenen thuis niet de benodigde zorg gegeven kan worden, is het Bijna Thuis Huis een mooi alternatief.

Bekijk onze gastenfolder

Bijna Thuis Huis nieuws