Home | Onze stichting | Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • Zorgdragen voor een goed functionerende Bestuur
  • Functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur
  • Integraal toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de dagelijkse gang van zaken
  • Goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Huub van Griensven, voorzitter
  • Gerrit Damhuis, lid
  • Gabriëlle Schoon, lid

Huub van Griensven
Voorzitter

Gerrit Damhuis
Lid

Gabriëlle Schoon
Lid

Bijna Thuis Huis nieuws