Home | Voor wie is Bijna Thuis Huis? | Opnamecriteria

Opnamecriteria

Terminaal zieke mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden komen in aanmerking voor opname in het Bijna Thuis Huis. De indicatie voor verblijf in het huis wordt vastgesteld door de behandelend arts of de eigen huisarts.

Aanmelding

Bijna Thuis Huis nieuws