Home | Voor wie is Bijna Thuis Huis? | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Onder palliatieve patiënten worden mensen verstaan met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Er is geen indicatiestelling van het CIZ nodig voor opname, maar een verklaring van de behandelend arts dat iemand een levensverwachting heeft van korter dan 3 maanden.

Dit is afhankelijk van de bezetting op dat moment. Wanneer er een kamer vrij is, kan de opname snel plaatsvinden.

De medische en verpleegkundige kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage voor het Bijna Thuis Huis Oirschot is € 36,00 per dag. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze bijdrage deels of geheel als u aanvullend verzekerd bent.

De eigen bijdrage voor het Bijna Thuis Huis Oirschot is € 36,00 per dag. Dit is de vergoeding voor de verblijfskosten, maaltijden etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze bijdrage deels of geheel als u aanvullend verzekerd bent.

Het Bijna Thuis Huis Oirschot is 365 dagen per jaar en 24 uur per dag open.

Jazeker, Bijna Thuis Huis Oirschot streeft een huiselijke sfeer na en daarin past juist deze persoonlijke betrokkenheid.

De eigen huisarts blijft de eindverantwoordelijke voor de medische zorg gedurende het verblijf. Samen met de huisarts wordt gekeken welke zorg zal worden geboden en wie daar verder bij worden betrokken. Ook de vertrouwde thuiszorgmedewerkers blijven betrokken.

De zorg die wordt geboden door het Bijna Thuis Huis Oirschot is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit betekent dat de zorg die wordt geleverd niet meer als doel heeft om de patiënt te genezen, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te behalen in de laatste tijd van leven. Er is aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten.

Bijna Thuis Huis nieuws
Dag Maria, welkom Lian!
Dag Maria, welkom Lian!

Op 1 december hebben we in kleine gezelschap afscheid genomen van Maria Heesterbeek, onze coördinator. Na 5,5 jaar is zij nu met deeltijdpensioen gegaan.

Lees meer >>

Een mijlpaal: 50-ste gast in ons huis!

Deze week mochten we weer een nieuwe gast ontvangen in ons Bijna Thuis Huis en na enig rekenwerk mogen we constateren dat dit de 50-ste gast is.

Lees meer >>