Home | Voor wie is Bijna Thuis Huis? | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Terminaal zieke mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden komen in aanmerking voor een plaats in het Bijna Thuis Huis. De indicatie voor verblijf in het huis wordt vastgesteld door de behandelend arts of de eigen huisarts.

De wachttijd is altijd afhankelijk van de bezetting op het moment van aanmelding. Wanneer een kamer vrij is, kan de opname snel plaatsvinden. Tevens is het mogelijk om een plaatsing op de wachtlijst aan te vragen.

De kosten voor de medische- en verpleegkundige hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De vergoeding van € 40,- per dag voor het verblijf in het Bijna Thuis Huis, wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Het Bijna Thuis Huis Oirschot is 365 dagen per jaar en 24 uur per dag open.

Jazeker, Bijna Thuis Huis Oirschot streeft een huiselijke sfeer na en daarin past juist deze persoonlijke betrokkenheid.

De eigen huisarts blijft de eindverantwoordelijke voor de medische zorg gedurende het verblijf. Samen met de huisarts wordt gekeken welke zorg zal worden geboden en wie daar verder bij worden betrokken. Ook de vertrouwde thuiszorgmedewerkers blijven betrokken.

De zorg die wordt geboden door het Bijna Thuis Huis Oirschot is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit betekent dat de zorg die wordt geleverd niet meer als doel heeft om de patiënt te genezen, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te behalen in de laatste tijd van leven. Er is aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten.

Bijna Thuis Huis nieuws