Home | Over Bijna Thuis Huis | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Onder palliatieve patiënten worden mensen verstaan met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Deze levensverwachting moet officieel zijn geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg. De aanvraag hiervoor kan door de behandelend arts, de huisarts of de thuiszorg van de patiënt, bij het CIZ worden ingediend. De indicatie moet zijn afgegeven alvorens men naar het Bijna Thuis Huis kan komen.

Dit is afhankelijk van de bezetting op dat moment. Wanneer er een kamer vrij is, kan de opname snel plaatsvinden.

De medische en verpleegkundige kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage voor het Bijna Thuis Huis Oirschot is € 35,00 per dag. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze bijdrage deels of geheel als u aanvullend verzekerd bent.

De eigen bijdrage voor het Bijna Thuis Huis Oirschot is € 35,00 per dag. Dit is de vergoeding voor de verblijfskosten, maaltijden etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze bijdrage deels of geheel als u aanvullend verzekerd bent.

Het Bijna Thuis Huis Oirschot is 365 dagen per jaar en 24 uur per dag open.

Jazeker, Bijna Thuis Huis Oirschot streeft een huiselijke sfeer na en daarin past juist deze persoonlijke betrokkenheid.

De eigen huisarts blijft de eindverantwoordelijke voor de medische zorg gedurende het verblijf. Samen met de huisarts wordt gekeken welke zorg zal worden geboden en wie daar verder bij worden betrokken. Ook de vertrouwde thuiszorgmedewerkers blijven betrokken.

De zorg die wordt geboden door het Bijna Thuis Huis Oirschot is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit betekent dat de zorg die wordt geleverd niet meer als doel heeft om de patiënt te genezen, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te behalen in de laatste tijd van leven. Er is aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten.

Bijna Thuis Huis nieuws
22 augustus Open Huis
22 augustus Open Huis

Op woensdag 22 augustus openen wij 2 jaar na de opening onze deuren. Van 14.00-16.00 uur en van 18.00-20.00 uur is IEDEREEN welkom!

Lees meer >>

Kaartverkoop Kerstproms van start!
Kaartverkoop Kerstproms van start!

De jaarlijkse Kerstproms die wordt georganiseerd door de Lions, is ten bate van o.a. ons Bijna Thuis Huis. Een prachtig concert in de bioscoop op de legerplaats in Oirschot is garantie voor een mooie avond. Kaarten zijn verkrijgbaar bij bakker De Reijs

Lees meer >>