Home | Organisatie | Bestuur

Bestuur

De bestuursleden werken vanuit de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Bestuursleden hebben een zittingsperiode van telkens 3 jaar en zijn maximaal 2 maal herbenoembaar.

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

  • Jan Koonings, voorzitter
  • Frances Roks, secretaris
  • Tiny Renders, penningmeester
  • Leny van de Schoot, lid
  • Hendrikje Gloudemans, lid

Jan Koonings
Voorzitter

Frances Roks
Secretaris

Tiny Renders
Penningmeester

Leny van de Schoot
Lid

Hendrikje Gloudemans
Lid

 

De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63322064. 

Bijna Thuis Huis nieuws
Een mijlpaal: 50-ste gast in ons huis!

Deze week mochten we weer een nieuwe gast ontvangen in ons Bijna Thuis Huis en na enig rekenwerk mogen we constateren dat dit de 50-ste gast is.

Lees meer >>

Aan het woord
Aan het woord

Vrijwilligster Gea: 'Het is boeiend om zien dat elke gast, elke familie telkens weer totaal anders is.'

Lees meer >>