Home | Nieuws | Terminale zorg in huiselijke sfeer

Terminale zorg in huiselijke sfeer

Woensdag 13 Mei 2015

De Ravenpoort in Oirschot krijgt er een mooie maatschappelijke functie bij. Bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Bijna Thuis Huis Jan Koonings, Ine van Dommelen, Hannie Strijbosch, Astrid Dargel en Tiny Renders poseren in de achtertuin van Dekanijstraat 10, waar ook de ingang van het Bijna Thuis Huis moet gaan komen.

door Rens van Ginneken

Na een jaar van oriëntatie en voorbereidende gesprekken werd vorige week de Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot opgericht. Deze kleinschalige woonvorm voor terminale/palliatieve zorg in een huiselijke omgeving zou mogelijk al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, mede dankzij de ruimhartige medewerking van Stichting De Raven, die de benodigde ruimtes in De Ravenpoort, Dekanijstraat 10, beschikbaar stelt. De enthousiaste vrijwilligers geven graag uitleg over dit nieuwe initiatief in Oirschot.

‘Ja, het begrip Bijna Thuis Huis is nog tamelijk nieuw. Toch denken we hiermee ook zeker in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen in een behoefte te voorzien’, zegt Jan Koonings. Hij is voorzitter van de kersverse Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot, waarvan de statuten vorige week bij de notaris gepasseerd werden. Ine van Dommelen zet zich als vrijwilliger al ruim een jaar in voor de realisatie van zo’n voorziening voor ‘terminale zorg in een huiselijke sfeer’, samen met een grote groep kartrekkers. ‘De huisvesting is deels rond nu Stichting De Raven voldoende ruimte beschikbaar stelt in De Ravenpoort aan de Dekanijstraat 10. Een prachtig gebaar natuurlijk. Daar zijn momenteel ook al heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot en de gildekamer van Sint Sebastiaan gevestigd, maar het pand is voldoende groot om elkaar niet in de weg te hoeven zitten. Het Bijna Thuis Huis krijgt de ingang achterom. Het streven is om eind dit jaar, begin volgend jaar te kunnen starten.’ Overigens moeten de ruimtes waarin de terminale gasten zelf (maximaal twee), hun mantelzorgers, professionele zorgverleners en familie gaan vertoeven nog flink worden aangepast aan de nieuwe situatie. Daarvoor worden momenteel al sponsoren gezocht en benaderd.

Niet onvoorbereid

De gastvrouwen en –heren die het Bijna Thuis Huis gaan bemannen, zijn allemaal vrijwilligers. ‘We hebben er ruim veertig nodig om alle shifts te kunnen inroosteren. We verwachten zeker voldoende gemotiveerde mensen te kunnen vinden: veel mensen uit ons netwerk hebben al interesse getoond. Zij krijgen allemaal een gedegen opleidingstraject. Je kunt er niet onvoorbereid in stappen natuurlijk.’ Hanny Strijbosch en Astrid Dargel gingen zich vanaf 2013 al oriënteren bij andere Bijna Thuis Huizen. Hanny: ‘Je wilt snappen wat het precies inhoudt en hoe de ervaringen elders zijn.’ Astrid vult aan: ‘De Ravenpoort leent zich bij uitstek voor deze maatschappelijke invulling, ook in de geest van de vorige bewoners, de in Oirschot zeer bekende en sociaal betrokken familie Van Esch, waar Hannie toevallig ook weer als mantelzorger over de vloer kwam. Wat we vooral willen bieden, is een huiselijke, warme sfeer, met voldoende privacy voor onze gasten. Daar kan eventueel ook een wandelingetje of iets lekkers koken bij horen. Anders zouden ze voor de laatste levensfase net zo goed naar een ziekenhuis kunnen gaan’, besluit Astrid. Een stukje uitleg, voor wie nog onbekend is met deze vorm van vrijwillige zorg: een Bijna Thuis Huis is een kleinschalige voorziening waar palliatieve, terminale zorg wordt geboden in een huiselijke omgeving aan ongeneeslijk zieke mensen, wanneer een ziekenhuis niet meer hoeft en het thuis niet (meer) gaat. De zorg wordt verleend door eigen huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, pastorale zorg enzovoort. De naasten van de terminale gasten zijn altijd welkom en beschikken over eigen ruimte. De maximale verblijfsduur is in principe drie maanden. In deze regio zijn bijvoorbeeld al Bijna Thuis Huizen in Best, Son en Breugel en Nuenen. De landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Zorg (VPTZ) hanteert een maatstaf van circa 1 bed voor deze zorg per 20.000 inwoners. In Oirschot wil de stichting graag twee bedden realiseren, om ‘piekmomenten’ ook in eigen dorp te kunnen opvangen.