Home | Nieuws | Een mijlpaal: 50-ste gast in ons huis!

Een mijlpaal: 50-ste gast in ons huis!

Donderdag 14 November 2019

Een mijlpaal, we hebben de 50-ste gast in ons huis…

Deze week mochten we weer een nieuwe gast ontvangen in ons Bijna Thuis Huis en na enig rekenwerk mogen we constateren dat dit de 50-ste gast is. Toch wel iets om even, met enige trots, bij stil te staan! Want het betekent dat we sinds de start van ons huis in juli 2016 nu 50 mensen in hun terminale levensfase een warm welkom hebben mogen heten. Uit de reacties van al die mensen en hun familieleden is unaniem grote lof en dankbaarheid gebleken over de manier waarop onze vrijwilligers hun verzorgd en verwend hebben in het laatste stukje van hun leven.

Heel hartelijk dank hiervoor aan al onze vrijwilligers!

Ook blijkt hieruit dat het initiatief dat Hanny Strijbosch al in 2013 nam om in Oirschot een Bijna Thuis Huis te realiseren, duidelijk zijn waarde heeft bewezen. Uit het getal van 50 gasten in ruim 3 jaar tijd spreekt overduidelijk dat hiermee in een behoefte wordt voorzien. Het is ook een moment om nog eens te vermelden dat het succes van ons huis, behalve aan onze vrijwilligers, ook te danken is aan de fantastische samenwerking met de professionele zorgverleners in ons dorp, de huisartsen en thuiszorgmedewerkers.

Ook in de komende tijd willen we ons mooie werk met alle betrokkenen graag voortzetten.

Jan Koonings